Välkommen

Välkommen till Det flippade skolbiblioteket 

I den här bloggen hittar du länkar till filmer, pdf:er och webbsidor om informationssökning, källkritik, upphovsrätt och bilder.

Tanken är att du själv kan lära dig när du har tid och behov.

T ex inför rapportskrivning eller uppsatsskrivning.

Den här sidan är tänkt som en OER, Open Education Resources eller på svenska Öppna lärresurser.

Visst finns det bra böcker i ämnet, men det finns faktiskt gratis information som är minst lika bra.

Vill du ändå läsa en bok i ämnet så gå till biblioteket och låna.

Jag som har hand om denna sida arbetar som gymnasiebibliotekarie i Dalarna.

(Av någon anledning så fungerar sidan skitdåligt i Explorer trots försök att byta teman ett par gånger. Prova i någon annan webbläsare, fungerade t ex i Chrome för mig.)